11.12.06

Τελευταίοι στους 25

Νομίζω είναι η πρώτη επίσημη στατιστική που μας δείχνει τελευταίους στην Ευρώπη των "25". Όχι ότι δεν κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες και σε άλλους τομείς...

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στους 25 όσον αφορά την ενσωμάτωση του Κοινοτικού Δικαίου. Για να φανεί καλύτερα αυτό, ας σκεφτούμε ότι για παράδειγμα η Λεττονία, χώρα που μέχρι το 1990 ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης και μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις το 2004, έχει ενσωματώσει μεγαλύτερο μέρος της κοινοτικής νομοθεσίας από εμάς, που είχαμε μπει... 23 χρόνια νωρίτερα.

Μπράβο μας βρε! Άντε, και στους 27 τώρα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: